Arbetsglädje och produktivitet

Arbetsglädje är en del av arbetsmiljön som ofta glöms bort. Tyvärr blir denna del allt viktigare i takt med nerdragningar och ett allt hårdare arbetsklimat. Medarbetarnas arbetsglädje kan även ha en direkt inverkan på hur företagets produktivitet ser ut och hur mycket varje arbetare presterar under dagen.

Det finns åtskilliga studier som har visat att arbetsglädje är viktig, inte minst för medarbetarnas hälsa och välmående, även utanför arbetet. Detta välmående är också starkt sammankopplat med företagets produktivitet. Det finns till och med de som går så långt som att hävda att arbetsglädje är ett annat ord för produktivitet och effektivitet.

I många år har Sverige legat i topp när det gäller arbetsglädje men vid den senaste undersökningen från ENNOVA som gjordes i augusti 2016, har arbetsglädjen minskat och den upplevda pressen på arbetsplatsen har ökat. Faktum är att Sverige inte längre ens befinner sig bland topp tio i världen. Samtidigt stiger antalet stressrelaterade sjukdomar nästan lavinartat och allt fler drabbas av psykisk ohälsa. Detta sammantaget visar på att det verkligen är dags att ta tag i arbetsmiljön, både för medarbetarnas egen skull, men även med tanke på företagets produktionsmöjligheter.

Idag finns ett flertal företag som specialiserat sig på föreläsningar och utbildningar gällande arbetsglädje. Ett sådant är företaget Arbetsglädje.se som håller föredrag för företag och föreningar om hur arbetsglädje fungerar och hur man genom att öka medarbetarnas välmående samtidigt också minskar sjukskrivningar och höjer produktiviteten i företaget.

Medarbetarna behöver verktyg för att klara av att hantera snabba förändringar på arbetsmarknaden precis som att arbetsledare och chefer behöver nya verktyg för att klara av att implementera förändringar på ett så skonsamt sätt som möjligt. Detta eftersom man sett ett klart samband mellan oro inför förändringar och minskad arbetsglädje, och i förlängningen därmed också minskad produktivitet.