Att utvecklas som ledare

Att ha en ledarroll inom ett företag, vare sig detta är som VD, gruppchef eller bara tillsatt ledare över ett arbete eller projekt kan alla innebära en hel del press och höga krav kan kommas att ställas på flera aspekter av ens roll. Här tar vi oss en titt på vilka områden man behöver utvecklas inom när man har en sådan position.

Chefskap

Chefskap är förmågan att en överblick över vilka ansvarsområden som finns, vilka personer som ska sättas i varje situation och hur man sedan arbetar emot målen som satts. Detta är troligtvis det största ansvarsområdet för en person i en ledarroll och något man oftast lär sig genom erfarenhet. Det kan naturligtvis ta tid att utveckla denna förmåga, men det finns alltid hjälp att få i detta område.

Ledarskap

Att vara en bra ledare betyder att man kan få medarbetare att följa en. Bra ledarskapsförmåga ligger i att kunna bilda bra relationer till både enskilda individer och grupper. Detta är något som kräver konstant arbete då även små händelser kan förändra ens relation till de som arbetar under en. Misstag sker alltid, men en bra ledare kan erkänna sina misstag och beklaga det som hänt. Detta kan stärka ens position som ledare i medarbetarnas ögon, men upprepade misstag kommer inom kort bli en del av uppfattningen andra har om en.

Samordnare

I en chefsposition behöver man veta hur personer, grupper och avdelningar ska samordnas för att alla ska kunna arbeta mer effektivt och organiserat. Och ju högre upp i kedjan man sitter desto viktigare blir denna förmåga. Inom detta ansvarsområde ingår även byggandet av de nätverk som behövs för att en grupp, avdelning eller företag ska fungera. Detta inkluderar både interna och externa nätverk.

Kompetensutveckling

För att medarbetare ska kunna utvecklas och bli bättre på sitt jobb behöver de hjälp och feedback från sina ledare och chefer. Att kunna ge alla den kunskap de behöver för att göra sitt jobb är väsentligt för att detta ska kunna fungera. Grunden i kompetensutveckling är därmed att få varje medarbetare att bli medveten om vilka resultat de ska producera. Detta bör sedan följas upp regelbundet med varje medarbetare för att hjälpa dem att utvecklas.