Att renovera hemma

kök

Intresset för att renovera hemma har sällan varit större än nu. Det byggs och fixas både ute och inne, i synnerhet under sommaren då många av oss är lediga. En hel del hemmafix och renovering kan du säkert göra själv. Men det finns uppdrag som är bättre att överlåta på professionella hantverkare. Dels på grund av säkerhetsskäl och dels för att få ett bättre resultat i slutänden.

VVS och rörmokare

VVS, alltså vatten, värme och sanitet, är ett exempel på när du bör anlita en yrkesperson hellre än att själv ge dig på installation eller att göra om i bostaden. Med en certifierad hantverkare har du mycket större trygghet och skulle något problem uppstå så är du skyddad av deras försäkring. För att få hjälp med VVS i Stockholm kan du exempelvis kontakta Allmänna Rörjouren, som erbjuder ett brett utbud av tjänster.

Hemmets hjärta

Köket är ett älskat och hatat renoveringsprojekt för många. En köksrenovering innefattar också flera olika delar. Du kommer att behöva en snickare som installerar det och eventuellt river ut det gamla. Han samarbetar i sin tur med en elektriker som gör de elektriska installationerna. Därtill kommer även rörmokare och målare, beroende på storleken på ditt kök och arbetets omfattning. Ofta är dessa samlade under ett slags totalentreprenad.

Energi och uppvärmning i bostadsrätten

Din bostadsrätt är din, men fastigheten och stammarna tillhör bostadsföreningen. Det innebär att du köper lägenheten med samma uppvärmning som resten av huset. Vad kan du göra för att påverka uppvärmningskostnader och metoder i bostadsrätten?

Räkna ut besparingar

Be att få titta på förbrukningen i bostadshuset. Det kan finnas mycket pengar att spara genom att uppmuntra grannarna att sänka värmen på elementen en grad. Majoriteten av bostadsrätter har vattenburen värme och i vanliga fall ingår värme och vatten i avgiften till föreningen. Det är därmed svårt att se vilka besparingar som går att göra om inte föreningen blir involverade. Med dagens och framtidens klimat borde alla föreningar vara intresserade av att hitta energibesparingar och få ned kostnad för uppvärmningen.

Bli en del av styrelsen

Det snabbare och mest effektiva sättet att påverka saker är att bli en del av styrelsen. Du får ett arvode som för arbetet du lägger ned och har större möjlighet att få prata igenom dina förslag för att förbättra uppvärmningen och kostnaderna för dig och alla dina grannar. Arvodet bestäms på en stämma och ska inte vara för högt så att pengar motiverar dina beslut och ditt arbete. När du väl är med i styrelsen kan du få åtkomst till alla dokument rörande huset och kan komma med välgrundade förslag på förbättringar.

Lämna in förslag

Vill du inte eller kan inte vara delaktig i styrelsen ska du lämna in förslag på möten och stämmor. Hitta lösningar som du tror att föreningen kan vara intresserad av och försök att vara utförlig. Om du vill att de ska sätta upp solceller på taket ska du inte bara föreslå det, ta med fakta om hur mycket el som kan sparas och en estimerad kostnad för installationen och hur de påverkar alla boende.

Uppgradering av arbetsplatsen och företagets lokaler

På många arbetsplatser så kan det finnas gammal utrustning i form av uråldrigt ventilationssystem eller liknande. Det är viktigt att man ser över sina system med jämna mellanrum och uppgraderar och optimerar den allt eftersom så man inte hamnar i ett läge där det kommer att kosta betydligt mer och en arbetsplats där det inte går att arbeta.

Använda sig av styr- och reglersystem

Genom att använda sig av ett styr- och reglersystem så får man en större kontroll över sin anläggning. Man kan då justera och styra över den ventilation som installerats i företagets lokaler. Detta kommer mest troligt att man kan sänka sina energikostnader då man ser var det behövs förändringar och justera det till den nivå som är behövlig för just den delen i lokalerna. Dagens miljötänk innebär att vi tittar på olika energialternativ och försöker att förbättra de system som man idag har installerade på sina arbetsplatser.

Automation av olika system

Man får också en bättre kontroll på hur systemen fungerar och kan åtgärda problem mycket snabbar än vad som gjorts tidigare. Automation av system som ventilation och VVS gör att man kan optimera system betydligt bättre och enklare än med ett system som är föråldrat. Det kan även gå att förbättra och komplettera äldre system med integration av nya system. Ur ekonomisk synvinkel så är detta mycket bättre då man får ett effektivare system att arbeta med som inte tar så många mantimmar till förfogande.

Enkel och effektiv marknadsföring

Du vill marknadsföra ditt företa för så lite pengar som möjligt, med så stor genomslagskraft som möjligt. Låter omöjligt, eller hur? Nonsens! Det finns flera smarta och billiga knep du kan ta till för enkel och effektiv marknadsföring.

Ge bort kläder

Tryck upp snygga profilkläder med din logga eller slogan på. Inkludera även kontaktnummer eller mail någonstans på plagget. Ge bort kläderna till nöjda kunder, kompensation när en kund framstår som onöjd och skicka till leverantörer. De kommer att använda plaggen hemma, det kanske blir en träningströja eller en jacka som passar bra när det är dags för trädgårdsarbete på hösten. Kläderna används länge och din logga kommer att synas långt utanför din grupp med lojala kunder. Ett effektiv sätt att sprida ditt budskap om och om igen, fast du betalar bara en gång. Samma princip gäller även mindre saker som pennor, usb-stickor och väskor.

Kundservice

Idag är det viktigare än någonsin att dina kunder är helt nöjda med din produkter eller tjänst. Ett dåligt rykte sprids snabbt, folk är bättre på att klaga till varandra än att rekommendera någon. När du väl har fått ett gott rykte vet du att du är på rätt spår, människor har börjat prata om dig och ditt företag. Se till att varje kund får förstklassig service så kommer de att rekommendera dig till sina vänner och arbetskamrater. God kundservice sker samtidigt som du tar emot en order, den typen av marknadsföring är i princip inräknad i dina dagliga kostnader så du behöver inte betala mer för nå ut.

Var engagerad online

Att ta ett aktivt deltagande i social media och liknande är ett sätt att skapa direkt kontakt med både existerande och potentiella kunder. Genom att vara tillmötesgående, artig och aktiv kan man skapa bättre kundrelationer och ett gott rykte. Tänk noga på vilka sorters nyckelord som du vill ha sammankopplade med företaget och dess relation till kunder och omvärlden och agera därefter. Att ha en person på företaget vars jobb det är att hantera de sociala medierna är ofta en god idé. Se bara till att personen i fråga är väl insatt i företagets verksamhet på alla möjliga nivåer och bra koll på dess värderingar.

Se över företagets uppvärmning och ventilation

För ett företag så finns det alltid ställen att se över för att sänka kostnader. Genom att se över företagets uppvärmning och ventilation och justerar dessa så kan man inte bara förbättra inomhusmiljön utan även spara pengar.

Ventilation

Då det många gånger kan vara stora system i fabriker och industrier så är det viktigt att man regelbundet får en översyn av dessa. Inlandsluft är ett företag i mellersta Norrland som arbetar med ventilation i Örnsköldsvik. Genom att titta över den ventilation som finns i lokalerna, att minska drifttider kan vara ett sätt att spara pengar. Nu blir det även bättre inomhusmiljö för de anställda vilket också är en positiv del i det hela.

Uppvärmning

Det går inte att ha det för varmt, likaväl som man inte vill ha det för kallt i olika lokaler. Kontor som kan temperaturer mellan 20 till 22 grader vara lämpligt. Genom att kolla upp och kanske sänka inomhustemperaturen så kan kilowattimmar sparas och därmed blir det mer ekonomiskt. Genom bra system kan man regelbundet utläsa och få statistik på hur systemet fungerar.

Utveckling och moderna system

Som med det mesta så utvecklas både värme- och ventilationssystem till att bli effektivare och mer ekonomiska. Om ni som företag har ett ålderdomligt värmesystem och fläktsystem som har varit med länge så kan det vara ekonomiskt att byta ut hela systemen. Allt för att få det mest effektiva ur både värme och luftsystemen.

Energi- och kostnadseffektivt med stambyte

Ett stambyte är ett väldigt omfattade renoveringsprojekt som både görs av privatpersoner och bostadsföreningar. Som vilket annat omfattande projekt är detta också väldigt kostsamt, men beroende på omständigheterna kan det både vara mer kostsamt och mindre energieffektivt att inte göra stambytet.

Stammarna i ett hus inkluderar ledningar för el, vatten och värme. Som allting annat i en byggnad har dessa ledningar en livslängd. När den förväntade livslängden håller på att gå ut kan man ofta behöva räkna med ett eller annat problem framöver.

Anledningen till varför detta är kostsamt är ju för att man behöver öppna upp väggar, tak eller golv för att komma åt ledningarna, vilket kräver en hel del arbetstid och gör rum mer eller mindre obrukbar under tiden. När detta gäller något som en kontorslokal betyder det även problem för den verksamhet som pågår i den.

Ju större byggnad desto större blir även hela projektet att byta stammar. När företag behöver ta beslutet att göra ett stambyte använder de sig även ofta av konsulter som Frakka för att undersöka omständigheterna och ta fram den mest lämpliga planen för projektet.

När det kommer till kostnadseffektiviteten av ett stambyte tittar man långsiktigt på många år framöver. Som en eller flera stammar börjar närma sig slutet på den estimerade livslängden måste man nämligen börja räkna på eventuella kostnader som uppstår på grund av detta. Dessa kostnader kan snabbt stiga på relativt kort tid om man inte tar itu med problemet, och att konstant fixa mindre på problem på många olika håll är inte en situation någon vill finna sig i.

Energieffektiviteten av ett stambyte kommer ofta från det faktum att man byter ut äldre installationer som inte bara tappat effektivitet på grund av ålder utan även också varit mindre energieffektiv i grunden då de baserats på äldre teknologi och tekniker.

Dra ned på energiutgifterna med solljus

Belysning är något väldigt viktigt att tänka på i alla typer av arbetsmiljöer. Som vi arbetar förlitar vi oss ofta på artificiellt ljus i form av lysrör och glödlampor, fastän det för många är dagtid och solen lyser upp allt utanför under arbetstiden. Det finns dock sätt att undvika mycket av energiförbrukningen och utgifterna där till när det kommer till just detta, och lösningen är att helt enkelt använda sig av solljuset.

Det svenska företaget Parans har utvecklat ett system för att fånga in solljus och med fiberoptik sprida detta ljus genom byggnader. Så trots att solen inte skiner direkt in i varje rum genom fönstret kan man på detta vis slippa förlita sig på artificiell belysning stora delar av året. Och detta går att göra även i höghus där ljuset som samlats på taket kan spridas ända ned till bottenvåningen utan att tappa varken ljuskvalitet eller styrka. Detta ljus kan man sedan få som punktljus, genom större ljusschakt i takets mitt eller i takets utkant som sedan sprider sig längst väggarna. Olika rum har så klart olika behov och denna valmöjligheter ger en mer flexibel lösning.

Som nämnt ovan betyder ju detta att man kan skära ned på kostnaderna av att belysa en arbetsplats med elektricitet, men fördelarna med naturligt solljus går bortom endast detta. Till att börja med finns det tydliga tecken på korrelation mellan solljus och produktivitet, som går att läsa mer om på sajten Eco-Business. Och fördelarna blir vara ännu större när man även inser att detta kan förhindra en massa koldioxidutsläpp då man inte behöver förlita sig på elektricitet.

Det behöver ju heller inte påpekas att utgiften för el till belysning för ett företag går uppåt ju större företaget är. Men i det långa loppet är det inte bara stora företag som tjänar på att titta på möjligheten att använda sig av solljus. Med tanke på att mindre företag ofta arbetar med mindre marginaler är även mindre utgifter värt att dra ned på i det långa loppet. Detta blir ju pengar som sedan kan användas till annat som skapar affärsnytta på ett sätt eller annat.

Detta betyder alltså inte bara drar man ned på vissa utgifter, man kan även få mer produktiva medarbetare och bli ett grönare företag på köpet. Allt som allt är detta något varje företag bör eftersträva då det gynnar både dem själv, de anställda och miljön.

Att byta fönster

Att byta fönster ger många fördelar för ditt hus. Ett modernt fönster ger en helt annan isolering och därmed lägre energikostnader, det får huset att se “nytt” ut och samtidigt hittar du och kan åtgärda de röt- och mögelskador som är vanliga kring fönster.

Kan man renovera de fönster som redan finns eller ska man byta ut.  Mycket är ju beroende på hur många fönster det är frågan om.  Räkna alltid på jobbet vad som är mest lönsamt. Ta kontakt med ett företag som kan detta med fönsterrenovering för att räkna på detta.

Om det inte är fråga om allt för många fönster så kan du med lite hjälp från en god vän byta ut dessa fönster, här följer i korta drag de moment som görs vid ett fönsterbyte:

Så här tar du bort ditt gamla fönster

 • Ta bort fönsterfodren med hammare och stämjärn, både in- och utvändigt.
 • Lyft försiktigt av det gamla fönstret från gångjärnen, så att det inte blir skador på väggarna.
 • Skruva lös skruvarna i fönsterkarmarna och såga sedan itu med ett spår mitt på karmbräda. På så sätt blir det lättare att få loss fönsterkarmen.
 • Bryt sedan bort fönsterkarmen med ett bräckjärn.

Montering av det nya fönstret

 • Lyft ur själva rutorna och sätt in den nya fönsterkarmen i väggens hål. Sätt in två kilar uppe och två nere för att fästa fönstret. Använd vattenpass för att justera så att fönstret kommer fullständigt vågrätt.
 • Kontrollera att fönsterkarmens hörn är i räta vinklar, antingen med en vinkelhake eller genom att de diagonala måtten är exakt lika.
 • Nu sätter du distansklossar, två på varje långsida, några centimeter från hörnet.
 • Inför den slutgiltiga fastsättningen borrar du intill kilarna.
 • Skruva fast med karmskruv. Den har en gänga utanpå och en genomgående stålskruv. Använd elektrisk skruvdragare för bästa resultat.
 • Sätt in själva fönstren. Prova att de hänger rätt och att de går att öppna utan problem. Det kärvar säkerligen någonstans, så här får små justeringar göras.
 • Dreva runt fönstret med mineralull så att alla springor tätas. Men tryck inte ihop för hårt, då blir isoleringen sämre och karmen kan böja sig. Det kan också tätas med fogskum för att få det tätt.

Har man inte kunskapen eller att det är många fönster som ska bytas eller renoveras så kan det vara värt att anlita någon för arbetet med detta. Det finns ju möjligheten att utnyttja ROT-avdraget, med hjälp av det kan du anlita en professionell snickare till en rimlig kostnad och samtidigt vara säker på att fönstren blir yrkesmässigt monterade.

Att utvecklas som ledare

Att ha en ledarroll inom ett företag, vare sig detta är som VD, gruppchef eller bara tillsatt ledare över ett arbete eller projekt kan alla innebära en hel del press och höga krav kan kommas att ställas på flera aspekter av ens roll. Här tar vi oss en titt på vilka områden man behöver utvecklas inom när man har en sådan position.

Chefskap

Chefskap är förmågan att en överblick över vilka ansvarsområden som finns, vilka personer som ska sättas i varje situation och hur man sedan arbetar emot målen som satts. Detta är troligtvis det största ansvarsområdet för en person i en ledarroll och något man oftast lär sig genom erfarenhet. Det kan naturligtvis ta tid att utveckla denna förmåga, men det finns alltid hjälp att få i detta område.

Ledarskap

Att vara en bra ledare betyder att man kan få medarbetare att följa en. Bra ledarskapsförmåga ligger i att kunna bilda bra relationer till både enskilda individer och grupper. Detta är något som kräver konstant arbete då även små händelser kan förändra ens relation till de som arbetar under en. Misstag sker alltid, men en bra ledare kan erkänna sina misstag och beklaga det som hänt. Detta kan stärka ens position som ledare i medarbetarnas ögon, men upprepade misstag kommer inom kort bli en del av uppfattningen andra har om en.

Samordnare

I en chefsposition behöver man veta hur personer, grupper och avdelningar ska samordnas för att alla ska kunna arbeta mer effektivt och organiserat. Och ju högre upp i kedjan man sitter desto viktigare blir denna förmåga. Inom detta ansvarsområde ingår även byggandet av de nätverk som behövs för att en grupp, avdelning eller företag ska fungera. Detta inkluderar både interna och externa nätverk.

Kompetensutveckling

För att medarbetare ska kunna utvecklas och bli bättre på sitt jobb behöver de hjälp och feedback från sina ledare och chefer. Att kunna ge alla den kunskap de behöver för att göra sitt jobb är väsentligt för att detta ska kunna fungera. Grunden i kompetensutveckling är därmed att få varje medarbetare att bli medveten om vilka resultat de ska producera. Detta bör sedan följas upp regelbundet med varje medarbetare för att hjälpa dem att utvecklas.

Arbetsglädje och produktivitet

Arbetsglädje är en del av arbetsmiljön som ofta glöms bort. Tyvärr blir denna del allt viktigare i takt med nerdragningar och ett allt hårdare arbetsklimat. Medarbetarnas arbetsglädje kan även ha en direkt inverkan på hur företagets produktivitet ser ut och hur mycket varje arbetare presterar under dagen.

Det finns åtskilliga studier som har visat att arbetsglädje är viktig, inte minst för medarbetarnas hälsa och välmående, även utanför arbetet. Detta välmående är också starkt sammankopplat med företagets produktivitet. Det finns till och med de som går så långt som att hävda att arbetsglädje är ett annat ord för produktivitet och effektivitet.

I många år har Sverige legat i topp när det gäller arbetsglädje men vid den senaste undersökningen från ENNOVA som gjordes i augusti 2016, har arbetsglädjen minskat och den upplevda pressen på arbetsplatsen har ökat. Faktum är att Sverige inte längre ens befinner sig bland topp tio i världen. Samtidigt stiger antalet stressrelaterade sjukdomar nästan lavinartat och allt fler drabbas av psykisk ohälsa. Detta sammantaget visar på att det verkligen är dags att ta tag i arbetsmiljön, både för medarbetarnas egen skull, men även med tanke på företagets produktionsmöjligheter.

Idag finns ett flertal företag som specialiserat sig på föreläsningar och utbildningar gällande arbetsglädje. Ett sådant är företaget Arbetsglädje.se som håller föredrag för företag och föreningar om hur arbetsglädje fungerar och hur man genom att öka medarbetarnas välmående samtidigt också minskar sjukskrivningar och höjer produktiviteten i företaget.

Medarbetarna behöver verktyg för att klara av att hantera snabba förändringar på arbetsmarknaden precis som att arbetsledare och chefer behöver nya verktyg för att klara av att implementera förändringar på ett så skonsamt sätt som möjligt. Detta eftersom man sett ett klart samband mellan oro inför förändringar och minskad arbetsglädje, och i förlängningen därmed också minskad produktivitet.