Hjälp till företagare i alla skeden

shutterstock_157844396

Som företagare är man nog väl medveten om att man kan inte göra allt eller lösa alla situationer på egen hand. Det finns många tillfällen där man måste förlita sig på andra, detta kan vara något så enkelt som att anlita en leverantör för de produkter man säljer till en marknadsföringsfirma som ser till att man når ut till en målgrupp.

Starta eget

När det gäller att först starta sin verksamhet finns det många som undrar över hur man bäst finansierar detta. Som tur är behöver inte alla affärsidéer en stor summa pengar för att komma igång med, men det finns tillfällen då finansieringen kan bli något man måste lösa. Det finns aktörer som kan hjälpa en med allt från lån till bidrag för just dessa fall.

Driva företag

Majoriteten av den hjälp man kan vara i behov av kommer dock vara under tiden då man verkligen driver företaget. Många gånger kommer ens behov vara väldigt specifika och situationsberoende, det finns således ingen enskild plats man kan vända sig till för att få tag på absolut allt. Men det finns ändå riktigt bra informationskällor där man kan läsa allmänt om att driva eget företag och hitta både tips och nyheter som kan vara värdefulla för företagare att veta.

Avsluta företag

Det finns lika många anledningar till att avsluta ett företag som det finns att starta ett, men man står i båda fallen ofta inför samma problem. Har man arbetat som enskild näringsidkare är det inte mycket mer som behövs än att man avregistrerar företaget, men det blir genast mer komplicerat när saker som aktier också är med i bilden. För att göra dessa processer enklare finns det dock företag som erbjuder väldigt specifika och praktiska tjänster som kan spara en väldigt mycket tid. Ingen vill trots allt dra ut onödigt länge på tiden när det gäller att helt enkelt lägga ned verksamheten, ju snabbare detta kan göras desto bättre.

Se över företagets databas

Många företag samlar på sig mängder av data som de i slutändan inte använder till mycket. Detta är naturligtvis inte bra, eftersom det i regel finns massor av bra och nyttig information att använda. Faktum är att det ju är just detta som är poängen med en databas: att den används till något. Att bara samla på sig data utan något syfte är både meningslöst och resurskrävande.

Om du redan samlar ihop data på något sätt, antingen genom dokument eller kanske på något annat vis, så har du alla möjligheter att använda dig av denna information för att skapa affärsnytta. Det kan handla om att identifiera trender hos kunderna, något som man sedan kan utnyttja när man ska skapa kampanjer och liknande.

Det är skillnad på databas och databas

Det finns inte bara stora skillnader mellan verksamheter i olika branscher och vad det är för data de samlar upp och sparar. Det finns även skillnader mellan hur man får ut information från dessa databaser. Genom att ta hjälp av dataanalyskonsulter kan man snabbt komma igång och sätta upp en process som hjälper dig få fram rätt information från din databas. På så sätt kan du inte bara analysera informationen och på så sätt ta olika beslut, du kan även hitta möjligheter och upptäcka hot på helt nya sätt.

Genom att ha en välfungerande databas, där du kan få ut informationen på ett enkelt sätt, kan du snabbt förbättra din verksamhet och effektivisera dina arbetsprocesser. Med hjälp av denna data kan man ta fram olika nyckeltal som visar hur det går för verksamheten. Dessa ser olika ut beroende på vad det är just ditt företag sysslar med samt beroende på vad det är för data du samlar upp. Ta hjälp av duktiga specialistföretag för att strukturera upp ditt företags databaser redan idag!

Avvikelsehantering

I så gott som alla verksamheter så finns det avvikelser, något som händer som inte var förväntat eller en del av den vanliga rutinen. Genom att ha ett system och en process redo som kan ta hand om alla eventuella avvikelser så kan företaget lära sig av det som har hänt och se till att de bakomliggande orsakerna till avvikelsen hanteras.

Det är vanligt att man har bra processer för avvikelsehantering inom vården. Här är det extra viktigt att man rapporterar om saker som sker som inte är normala eftersom de då kan förebygga eventuella misstag som kan få konsekvenser för patienternas hälsa. Det är viktigt, oavsett verksamhet, att rapporteringen av avvikelserna är fokuserade på själva händelsen och inte på de eventuella aktörerna.

Ett företags avvikelsehantering ser inte alltid likadan ut och består av flera steg i en lång process. Genom att kartlägga alla stegen i processen kan alla anställda snabbt få en överblick över vad de ska göra när något oväntat händer och vilka steg företaget kommer att ta när avvikelsen har rapporterats. Det finns flera bra företag som tillhandahåller tjänster inom avvikelsehantering. Dessa företag erbjuder oftast färdiga och flexibla lösningar som går att anpassa till det egna företagets förutsättningar. I dessa system ingår oftast även andra viktiga delar, som statistik och analysverktyg samt möjlighet att återkoppla med personen eller personerna som skickade själva rapporten. I större företag med mängder av anställda så är det lätt att människan bakom rapporten glöms bort. Med ett bra system för avvikelsehantering så kan både rapportören och de ansvariga personerna följa ärendet från början till slut.

Börja tänk över hur ditt företag hanterar avvikelser redan idag. Det kanske finns massor av bekymmer som inte rapporteras eftersom de rätta verktygen inte finns till hands. Det kan även hända att själva rapporterna inte kommer till rätt person eller att rätt steg inte tas i tid. Genom att analysera hur ditt eget företag hanterar avvikelser idag kan du snabbt se om du har behov av att förbättra dina processer.

Tjäna pengar med affiliate marketing

5384707-affiliate-marketing

Det är väldigt viktigt för företag idag att vara aktiva online. De allra flesta företag har därför numera både en online-butik och en blogg kopplade till den vanliga webbsidan. Men man kan också starta ett företag och tjäna pengar enbart på att vara aktiv på internet och marknadsföra andra företag.

Att tjäna pengar genom att marknadsföra andras produkter och tjänster, samt få provision för det, kallas ”affiliate marketing” (som kommer från engelskans ”ansluten” eller ”anknuten”). Besökare till den egna webbplatsen är ju A och O i marknadsföring på webben. Många företag betalar därför gärna för att få synas med sina namn och tjänster på andra webbplatser. Man kan till exempel starta ett företag där man säljer andras produkter och få provision på köpen. Så jobbar inte minst många resesajter så som momondo.se och hotels.com.

Har man en blogg, kan man också låta andra företag synas på bloggen, antingen genom reklamplats i form av banners eller genom att man skriver om företaget och länkar direkt till det. Många av de största bloggarna får betalt av företag för att marknadsföra deras produkter. Vissa är väldigt noga med att tala om att de fått till exempel en hotellnatt eller en make up-produkt för att skriva vad de tycker om den, medan andra väver in företagsnamnet naturligt i textflödet.

Ett ytterligare sätt att tjäna pengar genom affiiliateverksamhet är att starta en webbsida som fungerar som samlingsportal för ett antal aktörer inom en tjänste- eller varukategori.

Effektiv marknadsföring

Att marknadsföra sig är bland det viktigaste som man kan göra, utan marknadsföring så blir det svårt att göra några affärer. Detta gäller både energibolag och andra företag. Det gäller att hitta en effektiv marknadsföring för sitt företag. Olika företag har olika behov av marknadsföring, och det kan se olika ut från företag till företag.

TV-reklam

Om vi tittar på ett energibolag som Skellefteå Kraft som annonserar via TV-reklam runt om i Sverige med deras slogan ”inte en eljätte” medan de är Sveriges femte största energibolag och kraftproducent. Reklamen har haft genomslagskraft och många fler vet vilka Skellefteå Kraft är i dag än tidigare.

Onlinemarknadsföring

Att jobba med onlinemarknadsföring är något som företaget Cino håller på med, här gäller det att synas på nätet och det är ett spännande sätt att marknadsföra sig på och rätt nytt. Inom segmentet casino så är det viktigt att synas på nätet och det har företag som Cino insett då det är mest online deras kunder finns.

Tidningsreklam

Att annonsera i tidningar kan kännas gammalt och förlegat men det finns trots detta en marknad för annonser i tidningar. Det gäller att hitta nischade och branschtidningar att annonsera i för att nå ut till rätt kund. Jobbar man med musik så kanske Musikermagasinet är rätt tidning att annonsera i för att nå rätt målgrupp.

Strömsnål elektronik

strömsnål laptop

Elektronik är underbart och har möjliggjort saker som man annars aldrig ens skulle kunnat drömma om, men det finns ett problem. För även om elektroniken möjliggör många typer av arbetseffektivisering, kommunikation och underhållning så drar det även mycket energi. Som tur var går det att dra ner på denna energikonsumtionen genom att helt enkelt välja att köpa rätt, energisnåla produkter.

Dator

Det viktigaste när man väljer dator är att inte välja en dator med mer kraft än vad man behöver. Om man bara skall ha något att surfa på internet med så räcker så gott som alltid att man skaffar inte en enklare stationär dator eller en strömsnål laptop. Skillnaden i energikonsumtion mellan en strömsnål laptop och en superstark stationär dator är nämligen otroligt stor. Värstingdatorn kan dra hela 1166% mer ström än vad en strömsnål laptop gör.

En laptop har dessutom många andra fördelar i form av portabilitet. Då datorn är så strömsnål går det till och med att ladda datorn i bilens cigarettuttag. Kablar för detta finns på många sajter som säljer tillbehör.

TV

Förr fanns det väldigt många olika tv-typer på marknaden, men bara en som var riktigt strömsnål. Idag är som tur var bara den mest strömsnåla varianten kvar, LED-tv. Dessa är många gånger mer strömsnåla än motsvarande plasma skärmar var för bara några år sedan.  Utöver att välja en LED-tv bör man även se till att ställa ner skärmens ljusstyrka då högre ljusstyrka även betyder en större elräkning.

Effektivisering inom företaget

Företagande

Alla företag har någon gång känt på motgångar, oavsett vilken bransch man arbetar inom. Det är fullt normalt men om ni känner att ert företag har gått i stå kan det vara läge att se över hur ni kan bli effektivare.

Tydlighet

Utbildning24 kommer med tre huvudsakliga tips på hur man effektiviserar sin verksamhet. Det gäller både tydliga mål (så att anställda förstår vad företagets vision är och i vilket sammanhang de utför sina jobb) och en tydlig planering av arbetet. Varje projekt bör ha en tydlig plan med alla viktiga steg utskrivna, gärna så förenklat uttryckt som möjligt. Det leder till färre missförstånd och en större effektivitet bland samtliga medarbetare.

Att veta sin roll i ett företag är också något grundläggande för framgång. Alla ska ha klart för sig vem det är som gör vad och på så vis kunna komma med konkreta lösningar. När anställda inte vet vad deras ansvarsområden är finns risken att vissa uppgifter inte görs alls medan andra görs mer än en gång av olika personer.

Nästa steg

Om du vet med dig om att ditt företag är i behov av en push i rätt riktning kan du då få hjälp av specialister, som hjälper till att effektivisera företag.

Sammanfattningsvis är det enkla metoder som styr effektiviseringen av företaget. För en långsiktig framgång ska man sätta upp mål som är förståeliga för alla, man ska ha en klar och tydlig plan samt klart avgränsade ansvarsområden. Konkreta rutiner och något konkret att sträva efter kan vara nyckel till framgång.

Spara energi – spara pengar

654744-100-kronor-sunfeather

Försöka spara el och energi är inte bara något man bör göra för miljöns skull utan även för att man genom att dra ner på sin energiförbrukning faktiskt också kan spara en hel del i kronor och ören, vilket förstås alltid är trevligt. Av den anledningen kommer här några tips på hur man kan spara energi.

Spara energi vid spisen

Spisen är det ställe där man har de allra störst möjlighet att påverka sin energiförbrukning. Genom att alltid använda lock på grytor, inte använda högre effekt än nödvändigt samt utnyttja eftervärme kan man faktiskt spara en hel del kilowattimmar och därmed också en hel del pengar.

Uppvärmning

Bor man i hus och betalar sin egen uppvärmning finns mycket man kan göra för att spara på kostnaderna. Bra tips kan vara att till exempel lägga in extra isolering i väggarna samt byta till fönster som håller värmen bättre. Även om det kanske kostar en del att göra detta så är det något som definitivt som kommer att betala sig i längden.

Spara på vatten

Betalar man för vattnet man använder är ett bra tips också att använda vatten mer sparsamt genom att till exempel duscha kortare samt inte använda diskmaskinen om den inte är full.

Kommunikation – En viktig och nödvändig kostnad

Kommunikation

Något som inget företag klarar sig utan, så fort den första anställningen gått igenom, är verktyg för kommunikation inom verksamheten. Utan förmågan att kommunicera på ett vettigt sätt mellan de anställda och eventuella chefer för de olika avdelningarna, sätter man sig direkt i en position där resultaten lätt blir haltande eller oexakta.

En del ansvar och initiativtagande är självfallet bra att delegera vidare, i det fall det är möjligt, men då krävs ändå inledande information och att man inte lämnar alltför mycket åt slumpen, åtminstone inte innan man testat på en process en första gång.

Olika lösningar

Det finns olika exempel på vilka typer av kommunikation man kan använda sig utav inom olika sektorer och företag. Inom industrisektorn är det till exempel rent av fantastiskt med radiokåpor under arbeten där bullernivån är hög och resultaten blir lidande av att man annars inte kan tala med varandra under arbetet. Även om radiokåpor ofta är kostsamma, kan i detta fall den extra kostnaden vägas upp av ett bättre resultat, men även en tidsmässig aspekt för de olika momenten, om allt flyter smidigare.

Mobilen – En avgörande faktor

Mobiltelefonen är en sådan sak som sedan sin etablering underlättat oerhört för många företag världen över. Med dagens låga priser är det därför vanligt att många företag tar på sig att både köpa in och betala räkningen för telefoner som används i tjänsten för de anställda. De är kanske inte är ekonomiskt möjligt eller heller vettigt att göra så för varje enskild anställd på ett stort callcenter, eller för alla gruvarbetare som arbetar på LKAB, men för specifika anställningar väldigt värdefullt. Ju större mängd desto viktigare blir det dessutom att finna prisalternativ som är fördelaktiga. De gäller att hitta leverantörer som tillhandahåller vettiga priser och där man kan sänka taket för de kostnadsmarginaler som uppstår.

Produktionseffektivisering

svetsar

Inom produktionseffektivisering så handlar det inte om att effektivisera utnyttjandet av energin. Även maskinernas potential och arbetarnas tid måste tas in i beräkningarna gällande hur effektivt produktionsarbetet är.

Effektivisering och OEE

Ett vanligt sätt att räkna på effektivitet inom produktion är att använda sig av OEE. OEE eller TAK som de ibland kallas på svenska står för Overall Equipment Effectiveness eller Tillgänglighet Anläggningsutbyte och Kvalitetsutbyte. Förenklat är detta en typ av matematisk modell där många olika variablar kommer ihop för att ge ett värde som kan visa på hur väl man utnyttjar en produktionslinjes teoretiska kapacitet. Med all statistik som man dessutom samlar in för att kunna göra denna beräkning får man dessutom en bra möjlighet att se var det finns problem i processen. För att samla in och sammanställa all denna statistiken använder man sig oftast av någon form av OEE-plattform.

Ett företag som precis har påbörjat en sådan investering är svenska Mastec som har fabriker både i Sverige och i Kina. De har dessutom valt att använda samma system i alla sina fabriker och samla in informationen centralt för en ännu bättre överblick över hur allt fungerar.

Energi och miljöpåverkan

Att effektivisering produktionen har ofta i sin tur även en positiv inverkan på energiförbrukningen då detta kan leda till att produktionen inte behöver vara i gång lika många timmar för att producera samma mängd varor. Andra sätt som företag kan effektivisera och på så sätt spara både pengar och på miljön är bland annat att förbättra transportförutsättningarna. Att minska på förpackningarna är ett testat och effektivt sätt att kunna frakta fler produkter på mindre yta och på så sätt spara både pengar och miljö.