Avvikelsehantering

I så gott som alla verksamheter så finns det avvikelser, något som händer som inte var förväntat eller en del av den vanliga rutinen. Genom att ha ett system och en process redo som kan ta hand om alla eventuella avvikelser så kan företaget lära sig av det som har hänt och se till att de bakomliggande orsakerna till avvikelsen hanteras.

Det är vanligt att man har bra processer för avvikelsehantering inom vården. Här är det extra viktigt att man rapporterar om saker som sker som inte är normala eftersom de då kan förebygga eventuella misstag som kan få konsekvenser för patienternas hälsa. Det är viktigt, oavsett verksamhet, att rapporteringen av avvikelserna är fokuserade på själva händelsen och inte på de eventuella aktörerna.

Ett företags avvikelsehantering ser inte alltid likadan ut och består av flera steg i en lång process. Genom att kartlägga alla stegen i processen kan alla anställda snabbt få en överblick över vad de ska göra när något oväntat händer och vilka steg företaget kommer att ta när avvikelsen har rapporterats. Det finns flera bra företag som tillhandahåller tjänster inom avvikelsehantering. Dessa företag erbjuder oftast färdiga och flexibla lösningar som går att anpassa till det egna företagets förutsättningar. I dessa system ingår oftast även andra viktiga delar, som statistik och analysverktyg samt möjlighet att återkoppla med personen eller personerna som skickade själva rapporten. I större företag med mängder av anställda så är det lätt att människan bakom rapporten glöms bort. Med ett bra system för avvikelsehantering så kan både rapportören och de ansvariga personerna följa ärendet från början till slut.

Börja tänk över hur ditt företag hanterar avvikelser redan idag. Det kanske finns massor av bekymmer som inte rapporteras eftersom de rätta verktygen inte finns till hands. Det kan även hända att själva rapporterna inte kommer till rätt person eller att rätt steg inte tas i tid. Genom att analysera hur ditt eget företag hanterar avvikelser idag kan du snabbt se om du har behov av att förbättra dina processer.