Värmekameror hittar energitjuvarna

Första steget inför en energibesparande åtgärd är att analysera dagsaktuell situation för att hitta de mest uppenbara åtgärderna. Ett steg i denna analys är att använda en värmekamera. Det dessa speciella värmekameror kan identifiera är bland annat vattenläckage, ventilationsproblem och överbelastningar som finns i el-systemet. Kamerorna kan även hitta kondensproblem samt fukt- och vattenskador. Detta beror på att material som är fuktigt har högre värmeledningsförmåga och för att torka upp krävs extra mycket energi.

Det handlar alltså inte bara om att hitta de klassiska ”energitjuvarna” som läckage utan värmekameran kan göra betydligt djupare analys än detta.

En av de stora fördelarna med att använda värmekameror för att hitta ”energitjuvarna” är att man kan använda den ”under drift”. Med andra ord behöver inte någon planering ske i förväg eller några apparater stängas av för att undersökningen ska kunna genomföras.

Denna form av undersökning brukar vanligtvis kallas för termofotografering eller byggnadstermofotografering. Ibland genomför man mätningar under byggandet av nya bostäder och lokaler men det är vanligare att man utför mätningarna på redan befintliga byggnader.

Varför ska företag energieffektivisera?

Att energieffektivisera är för vissa företag en självklarhet medan andra ser det som onödig utgift som inte genererar tillräcklig besparing för att vara lönsam. Men det är viktigt att se på helheten och se de olika vinsterna med effektiviseringen.

Att göra en investering på 100.000kr kan självklart upplevas som mycket stor investering. Om inte någon grundlig analys har genomförts i förväg kan även det upplevas som ”en chansning” att göra energibesparingen. Men det är just analysen som ska avgöra om investeringen är lönsam eller inte i längden och hur många år det tar innan den har betalat av sig. Med andra ord kan det vara mycket lönsamt att göra denna investering men det krävs grundlig planering och analys innan för att se vad man ska göra för att maximera effekten.

Den andra fördelen är att man gör investeringar som gynnar miljön. Detta bör då inte enbart ses som någon ”etiskt fördelaktigt” utan även något som gynnar synen på företaget i längden både från arbetstagarna och kunderna. Att bygga varumärke och image handlar ju mer än om att bara synas på reklampelare och i Tv-reklam. Det handlar även om att visa i praktiken att man står för en energibesparande och naturbesparande strategi.