Produktionseffektivisering

svetsar

Inom produktionseffektivisering så handlar det inte om att effektivisera utnyttjandet av energin. Även maskinernas potential och arbetarnas tid måste tas in i beräkningarna gällande hur effektivt produktionsarbetet är.

Effektivisering och OEE

Ett vanligt sätt att räkna på effektivitet inom produktion är att använda sig av OEE. OEE eller TAK som de ibland kallas på svenska står för Overall Equipment Effectiveness eller Tillgänglighet Anläggningsutbyte och Kvalitetsutbyte. Förenklat är detta en typ av matematisk modell där många olika variablar kommer ihop för att ge ett värde som kan visa på hur väl man utnyttjar en produktionslinjes teoretiska kapacitet. Med all statistik som man dessutom samlar in för att kunna göra denna beräkning får man dessutom en bra möjlighet att se var det finns problem i processen. För att samla in och sammanställa all denna statistiken använder man sig oftast av någon form av OEE-plattform.

Ett företag som precis har påbörjat en sådan investering är svenska Mastec som har fabriker både i Sverige och i Kina. De har dessutom valt att använda samma system i alla sina fabriker och samla in informationen centralt för en ännu bättre överblick över hur allt fungerar.

Energi och miljöpåverkan

Att effektivisering produktionen har ofta i sin tur även en positiv inverkan på energiförbrukningen då detta kan leda till att produktionen inte behöver vara i gång lika många timmar för att producera samma mängd varor. Andra sätt som företag kan effektivisera och på så sätt spara både pengar och på miljön är bland annat att förbättra transportförutsättningarna. Att minska på förpackningarna är ett testat och effektivt sätt att kunna frakta fler produkter på mindre yta och på så sätt spara både pengar och miljö.

Värmekameror hittar energitjuvarna

Första steget inför en energibesparande åtgärd är att analysera dagsaktuell situation för att hitta de mest uppenbara åtgärderna. Ett steg i denna analys är att använda en värmekamera. Det dessa speciella värmekameror kan identifiera är bland annat vattenläckage, ventilationsproblem och överbelastningar som finns i el-systemet. Kamerorna kan även hitta kondensproblem samt fukt- och vattenskador. Detta beror på att material som är fuktigt har högre värmeledningsförmåga och för att torka upp krävs extra mycket energi.

Det handlar alltså inte bara om att hitta de klassiska ”energitjuvarna” som läckage utan värmekameran kan göra betydligt djupare analys än detta.

En av de stora fördelarna med att använda värmekameror för att hitta ”energitjuvarna” är att man kan använda den ”under drift”. Med andra ord behöver inte någon planering ske i förväg eller några apparater stängas av för att undersökningen ska kunna genomföras.

Denna form av undersökning brukar vanligtvis kallas för termofotografering eller byggnadstermofotografering. Ibland genomför man mätningar under byggandet av nya bostäder och lokaler men det är vanligare att man utför mätningarna på redan befintliga byggnader.

Varför ska företag energieffektivisera?

Att energieffektivisera är för vissa företag en självklarhet medan andra ser det som onödig utgift som inte genererar tillräcklig besparing för att vara lönsam. Men det är viktigt att se på helheten och se de olika vinsterna med effektiviseringen.

Att göra en investering på 100.000kr kan självklart upplevas som mycket stor investering. Om inte någon grundlig analys har genomförts i förväg kan även det upplevas som ”en chansning” att göra energibesparingen. Men det är just analysen som ska avgöra om investeringen är lönsam eller inte i längden och hur många år det tar innan den har betalat av sig. Med andra ord kan det vara mycket lönsamt att göra denna investering men det krävs grundlig planering och analys innan för att se vad man ska göra för att maximera effekten.

Den andra fördelen är att man gör investeringar som gynnar miljön. Detta bör då inte enbart ses som någon ”etiskt fördelaktigt” utan även något som gynnar synen på företaget i längden både från arbetstagarna och kunderna. Att bygga varumärke och image handlar ju mer än om att bara synas på reklampelare och i Tv-reklam. Det handlar även om att visa i praktiken att man står för en energibesparande och naturbesparande strategi.