Uppgradering av arbetsplatsen och företagets lokaler

På många arbetsplatser så kan det finnas gammal utrustning i form av uråldrigt ventilationssystem eller liknande. Det är viktigt att man ser över sina system med jämna mellanrum och uppgraderar och optimerar den allt eftersom så man inte hamnar i ett läge där det kommer att kosta betydligt mer och en arbetsplats där det inte går att arbeta.

Använda sig av styr- och reglersystem

Genom att använda sig av ett styr- och reglersystem så får man en större kontroll över sin anläggning. Man kan då justera och styra över den ventilation som installerats i företagets lokaler. Detta kommer mest troligt att man kan sänka sina energikostnader då man ser var det behövs förändringar och justera det till den nivå som är behövlig för just den delen i lokalerna. Dagens miljötänk innebär att vi tittar på olika energialternativ och försöker att förbättra de system som man idag har installerade på sina arbetsplatser.

Automation av olika system

Man får också en bättre kontroll på hur systemen fungerar och kan åtgärda problem mycket snabbar än vad som gjorts tidigare. Automation av system som ventilation och VVS gör att man kan optimera system betydligt bättre och enklare än med ett system som är föråldrat. Det kan även gå att förbättra och komplettera äldre system med integration av nya system. Ur ekonomisk synvinkel så är detta mycket bättre då man får ett effektivare system att arbeta med som inte tar så många mantimmar till förfogande.

Enkel och effektiv marknadsföring

Du vill marknadsföra ditt företa för så lite pengar som möjligt, med så stor genomslagskraft som möjligt. Låter omöjligt, eller hur? Nonsens! Det finns flera smarta och billiga knep du kan ta till för enkel och effektiv marknadsföring.

Ge bort kläder

Tryck upp snygga profilkläder med din logga eller slogan på. Inkludera även kontaktnummer eller mail någonstans på plagget. Ge bort kläderna till nöjda kunder, kompensation när en kund framstår som onöjd och skicka till leverantörer. De kommer att använda plaggen hemma, det kanske blir en träningströja eller en jacka som passar bra när det är dags för trädgårdsarbete på hösten. Kläderna används länge och din logga kommer att synas långt utanför din grupp med lojala kunder. Ett effektiv sätt att sprida ditt budskap om och om igen, fast du betalar bara en gång. Samma princip gäller även mindre saker som pennor, usb-stickor och väskor.

Kundservice

Idag är det viktigare än någonsin att dina kunder är helt nöjda med din produkter eller tjänst. Ett dåligt rykte sprids snabbt, folk är bättre på att klaga till varandra än att rekommendera någon. När du väl har fått ett gott rykte vet du att du är på rätt spår, människor har börjat prata om dig och ditt företag. Se till att varje kund får förstklassig service så kommer de att rekommendera dig till sina vänner och arbetskamrater. God kundservice sker samtidigt som du tar emot en order, den typen av marknadsföring är i princip inräknad i dina dagliga kostnader så du behöver inte betala mer för nå ut.

Var engagerad online

Att ta ett aktivt deltagande i social media och liknande är ett sätt att skapa direkt kontakt med både existerande och potentiella kunder. Genom att vara tillmötesgående, artig och aktiv kan man skapa bättre kundrelationer och ett gott rykte. Tänk noga på vilka sorters nyckelord som du vill ha sammankopplade med företaget och dess relation till kunder och omvärlden och agera därefter. Att ha en person på företaget vars jobb det är att hantera de sociala medierna är ofta en god idé. Se bara till att personen i fråga är väl insatt i företagets verksamhet på alla möjliga nivåer och bra koll på dess värderingar.

Se över företagets uppvärmning och ventilation

För ett företag så finns det alltid ställen att se över för att sänka kostnader. Genom att se över företagets uppvärmning och ventilation och justerar dessa så kan man inte bara förbättra inomhusmiljön utan även spara pengar.

Ventilation

Då det många gånger kan vara stora system i fabriker och industrier så är det viktigt att man regelbundet får en översyn av dessa. Inlandsluft är ett företag i mellersta Norrland som arbetar med ventilation i Örnsköldsvik. Genom att titta över den ventilation som finns i lokalerna, att minska drifttider kan vara ett sätt att spara pengar. Nu blir det även bättre inomhusmiljö för de anställda vilket också är en positiv del i det hela.

Uppvärmning

Det går inte att ha det för varmt, likaväl som man inte vill ha det för kallt i olika lokaler. Kontor som kan temperaturer mellan 20 till 22 grader vara lämpligt. Genom att kolla upp och kanske sänka inomhustemperaturen så kan kilowattimmar sparas och därmed blir det mer ekonomiskt. Genom bra system kan man regelbundet utläsa och få statistik på hur systemet fungerar.

Utveckling och moderna system

Som med det mesta så utvecklas både värme- och ventilationssystem till att bli effektivare och mer ekonomiska. Om ni som företag har ett ålderdomligt värmesystem och fläktsystem som har varit med länge så kan det vara ekonomiskt att byta ut hela systemen. Allt för att få det mest effektiva ur både värme och luftsystemen.

Att utvecklas som ledare

Att ha en ledarroll inom ett företag, vare sig detta är som VD, gruppchef eller bara tillsatt ledare över ett arbete eller projekt kan alla innebära en hel del press och höga krav kan kommas att ställas på flera aspekter av ens roll. Här tar vi oss en titt på vilka områden man behöver utvecklas inom när man har en sådan position.

Chefskap

Chefskap är förmågan att en överblick över vilka ansvarsområden som finns, vilka personer som ska sättas i varje situation och hur man sedan arbetar emot målen som satts. Detta är troligtvis det största ansvarsområdet för en person i en ledarroll och något man oftast lär sig genom erfarenhet. Det kan naturligtvis ta tid att utveckla denna förmåga, men det finns alltid hjälp att få i detta område.

Ledarskap

Att vara en bra ledare betyder att man kan få medarbetare att följa en. Bra ledarskapsförmåga ligger i att kunna bilda bra relationer till både enskilda individer och grupper. Detta är något som kräver konstant arbete då även små händelser kan förändra ens relation till de som arbetar under en. Misstag sker alltid, men en bra ledare kan erkänna sina misstag och beklaga det som hänt. Detta kan stärka ens position som ledare i medarbetarnas ögon, men upprepade misstag kommer inom kort bli en del av uppfattningen andra har om en.

Samordnare

I en chefsposition behöver man veta hur personer, grupper och avdelningar ska samordnas för att alla ska kunna arbeta mer effektivt och organiserat. Och ju högre upp i kedjan man sitter desto viktigare blir denna förmåga. Inom detta ansvarsområde ingår även byggandet av de nätverk som behövs för att en grupp, avdelning eller företag ska fungera. Detta inkluderar både interna och externa nätverk.

Kompetensutveckling

För att medarbetare ska kunna utvecklas och bli bättre på sitt jobb behöver de hjälp och feedback från sina ledare och chefer. Att kunna ge alla den kunskap de behöver för att göra sitt jobb är väsentligt för att detta ska kunna fungera. Grunden i kompetensutveckling är därmed att få varje medarbetare att bli medveten om vilka resultat de ska producera. Detta bör sedan följas upp regelbundet med varje medarbetare för att hjälpa dem att utvecklas.

Arbetsglädje och produktivitet

Arbetsglädje är en del av arbetsmiljön som ofta glöms bort. Tyvärr blir denna del allt viktigare i takt med nerdragningar och ett allt hårdare arbetsklimat. Medarbetarnas arbetsglädje kan även ha en direkt inverkan på hur företagets produktivitet ser ut och hur mycket varje arbetare presterar under dagen.

Det finns åtskilliga studier som har visat att arbetsglädje är viktig, inte minst för medarbetarnas hälsa och välmående, även utanför arbetet. Detta välmående är också starkt sammankopplat med företagets produktivitet. Det finns till och med de som går så långt som att hävda att arbetsglädje är ett annat ord för produktivitet och effektivitet.

I många år har Sverige legat i topp när det gäller arbetsglädje men vid den senaste undersökningen från ENNOVA som gjordes i augusti 2016, har arbetsglädjen minskat och den upplevda pressen på arbetsplatsen har ökat. Faktum är att Sverige inte längre ens befinner sig bland topp tio i världen. Samtidigt stiger antalet stressrelaterade sjukdomar nästan lavinartat och allt fler drabbas av psykisk ohälsa. Detta sammantaget visar på att det verkligen är dags att ta tag i arbetsmiljön, både för medarbetarnas egen skull, men även med tanke på företagets produktionsmöjligheter.

Idag finns ett flertal företag som specialiserat sig på föreläsningar och utbildningar gällande arbetsglädje. Ett sådant är företaget Arbetsglädje.se som håller föredrag för företag och föreningar om hur arbetsglädje fungerar och hur man genom att öka medarbetarnas välmående samtidigt också minskar sjukskrivningar och höjer produktiviteten i företaget.

Medarbetarna behöver verktyg för att klara av att hantera snabba förändringar på arbetsmarknaden precis som att arbetsledare och chefer behöver nya verktyg för att klara av att implementera förändringar på ett så skonsamt sätt som möjligt. Detta eftersom man sett ett klart samband mellan oro inför förändringar och minskad arbetsglädje, och i förlängningen därmed också minskad produktivitet.

Hjälp till företagare i alla skeden

shutterstock_157844396

Som företagare är man nog väl medveten om att man kan inte göra allt eller lösa alla situationer på egen hand. Det finns många tillfällen där man måste förlita sig på andra, detta kan vara något så enkelt som att anlita en leverantör för de produkter man säljer till en marknadsföringsfirma som ser till att man når ut till en målgrupp.

Starta eget

När det gäller att först starta sin verksamhet finns det många som undrar över hur man bäst finansierar detta. Som tur är behöver inte alla affärsidéer en stor summa pengar för att komma igång med, men det finns tillfällen då finansieringen kan bli något man måste lösa. Det finns aktörer som kan hjälpa en med allt från lån till bidrag för just dessa fall.

Driva företag

Majoriteten av den hjälp man kan vara i behov av kommer dock vara under tiden då man verkligen driver företaget. Många gånger kommer ens behov vara väldigt specifika och situationsberoende, det finns således ingen enskild plats man kan vända sig till för att få tag på absolut allt. Men det finns ändå riktigt bra informationskällor där man kan läsa allmänt om att driva eget företag och hitta både tips och nyheter som kan vara värdefulla för företagare att veta.

Avsluta företag

Det finns lika många anledningar till att avsluta ett företag som det finns att starta ett, men man står i båda fallen ofta inför samma problem. Har man arbetat som enskild näringsidkare är det inte mycket mer som behövs än att man avregistrerar företaget, men det blir genast mer komplicerat när saker som aktier också är med i bilden. För att göra dessa processer enklare finns det dock företag som erbjuder väldigt specifika och praktiska tjänster som kan spara en väldigt mycket tid. Ingen vill trots allt dra ut onödigt länge på tiden när det gäller att helt enkelt lägga ned verksamheten, ju snabbare detta kan göras desto bättre.

Se över företagets databas

Många företag samlar på sig mängder av data som de i slutändan inte använder till mycket. Detta är naturligtvis inte bra, eftersom det i regel finns massor av bra och nyttig information att använda. Faktum är att det ju är just detta som är poängen med en databas: att den används till något. Att bara samla på sig data utan något syfte är både meningslöst och resurskrävande.

Om du redan samlar ihop data på något sätt, antingen genom dokument eller kanske på något annat vis, så har du alla möjligheter att använda dig av denna information för att skapa affärsnytta. Det kan handla om att identifiera trender hos kunderna, något som man sedan kan utnyttja när man ska skapa kampanjer och liknande.

Det är skillnad på databas och databas

Det finns inte bara stora skillnader mellan verksamheter i olika branscher och vad det är för data de samlar upp och sparar. Det finns även skillnader mellan hur man får ut information från dessa databaser. Genom att ta hjälp av dataanalyskonsulter kan man snabbt komma igång och sätta upp en process som hjälper dig få fram rätt information från din databas. På så sätt kan du inte bara analysera informationen och på så sätt ta olika beslut, du kan även hitta möjligheter och upptäcka hot på helt nya sätt.

Genom att ha en välfungerande databas, där du kan få ut informationen på ett enkelt sätt, kan du snabbt förbättra din verksamhet och effektivisera dina arbetsprocesser. Med hjälp av denna data kan man ta fram olika nyckeltal som visar hur det går för verksamheten. Dessa ser olika ut beroende på vad det är just ditt företag sysslar med samt beroende på vad det är för data du samlar upp. Ta hjälp av duktiga specialistföretag för att strukturera upp ditt företags databaser redan idag!

Avvikelsehantering

I så gott som alla verksamheter så finns det avvikelser, något som händer som inte var förväntat eller en del av den vanliga rutinen. Genom att ha ett system och en process redo som kan ta hand om alla eventuella avvikelser så kan företaget lära sig av det som har hänt och se till att de bakomliggande orsakerna till avvikelsen hanteras.

Det är vanligt att man har bra processer för avvikelsehantering inom vården. Här är det extra viktigt att man rapporterar om saker som sker som inte är normala eftersom de då kan förebygga eventuella misstag som kan få konsekvenser för patienternas hälsa. Det är viktigt, oavsett verksamhet, att rapporteringen av avvikelserna är fokuserade på själva händelsen och inte på de eventuella aktörerna.

Ett företags avvikelsehantering ser inte alltid likadan ut och består av flera steg i en lång process. Genom att kartlägga alla stegen i processen kan alla anställda snabbt få en överblick över vad de ska göra när något oväntat händer och vilka steg företaget kommer att ta när avvikelsen har rapporterats. Det finns flera bra företag som tillhandahåller tjänster inom avvikelsehantering. Dessa företag erbjuder oftast färdiga och flexibla lösningar som går att anpassa till det egna företagets förutsättningar. I dessa system ingår oftast även andra viktiga delar, som statistik och analysverktyg samt möjlighet att återkoppla med personen eller personerna som skickade själva rapporten. I större företag med mängder av anställda så är det lätt att människan bakom rapporten glöms bort. Med ett bra system för avvikelsehantering så kan både rapportören och de ansvariga personerna följa ärendet från början till slut.

Börja tänk över hur ditt företag hanterar avvikelser redan idag. Det kanske finns massor av bekymmer som inte rapporteras eftersom de rätta verktygen inte finns till hands. Det kan även hända att själva rapporterna inte kommer till rätt person eller att rätt steg inte tas i tid. Genom att analysera hur ditt eget företag hanterar avvikelser idag kan du snabbt se om du har behov av att förbättra dina processer.

Tjäna pengar med affiliate marketing

5384707-affiliate-marketing

Det är väldigt viktigt för företag idag att vara aktiva online. De allra flesta företag har därför numera både en online-butik och en blogg kopplade till den vanliga webbsidan. Men man kan också starta ett företag och tjäna pengar enbart på att vara aktiv på internet och marknadsföra andra företag.

Att tjäna pengar genom att marknadsföra andras produkter och tjänster, samt få provision för det, kallas ”affiliate marketing” (som kommer från engelskans ”ansluten” eller ”anknuten”). Besökare till den egna webbplatsen är ju A och O i marknadsföring på webben. Många företag betalar därför gärna för att få synas med sina namn och tjänster på andra webbplatser. Man kan till exempel starta ett företag där man säljer andras produkter och få provision på köpen. Så jobbar inte minst många resesajter så som momondo.se och hotels.com.

Har man en blogg, kan man också låta andra företag synas på bloggen, antingen genom reklamplats i form av banners eller genom att man skriver om företaget och länkar direkt till det. Många av de största bloggarna får betalt av företag för att marknadsföra deras produkter. Vissa är väldigt noga med att tala om att de fått till exempel en hotellnatt eller en make up-produkt för att skriva vad de tycker om den, medan andra väver in företagsnamnet naturligt i textflödet.

Ett ytterligare sätt att tjäna pengar genom affiiliateverksamhet är att starta en webbsida som fungerar som samlingsportal för ett antal aktörer inom en tjänste- eller varukategori.

Effektiv marknadsföring

Att marknadsföra sig är bland det viktigaste som man kan göra, utan marknadsföring så blir det svårt att göra några affärer. Detta gäller både energibolag och andra företag. Det gäller att hitta en effektiv marknadsföring för sitt företag. Olika företag har olika behov av marknadsföring, och det kan se olika ut från företag till företag.

TV-reklam

Om vi tittar på ett energibolag som Skellefteå Kraft som annonserar via TV-reklam runt om i Sverige med deras slogan ”inte en eljätte” medan de är Sveriges femte största energibolag och kraftproducent. Reklamen har haft genomslagskraft och många fler vet vilka Skellefteå Kraft är i dag än tidigare.

Onlinemarknadsföring

Att jobba med onlinemarknadsföring är något som företaget Cino håller på med, här gäller det att synas på nätet och det är ett spännande sätt att marknadsföra sig på och rätt nytt. Inom segmentet casino så är det viktigt att synas på nätet och det har företag som Cino insett då det är mest online deras kunder finns.

Tidningsreklam

Att annonsera i tidningar kan kännas gammalt och förlegat men det finns trots detta en marknad för annonser i tidningar. Det gäller att hitta nischade och branschtidningar att annonsera i för att nå ut till rätt kund. Jobbar man med musik så kanske Musikermagasinet är rätt tidning att annonsera i för att nå rätt målgrupp.