Energi och uppvärmning i bostadsrätten

Din bostadsrätt är din, men fastigheten och stammarna tillhör bostadsföreningen. Det innebär att du köper lägenheten med samma uppvärmning som resten av huset. Vad kan du göra för att påverka uppvärmningskostnader och metoder i bostadsrätten?

Räkna ut besparingar

Be att få titta på förbrukningen i bostadshuset. Det kan finnas mycket pengar att spara genom att uppmuntra grannarna att sänka värmen på elementen en grad. Majoriteten av bostadsrätter har vattenburen värme och i vanliga fall ingår värme och vatten i avgiften till föreningen. Det är därmed svårt att se vilka besparingar som går att göra om inte föreningen blir involverade. Med dagens och framtidens klimat borde alla föreningar vara intresserade av att hitta energibesparingar och få ned kostnad för uppvärmningen.

Bli en del av styrelsen

Det snabbare och mest effektiva sättet att påverka saker är att bli en del av styrelsen. Du får ett arvode som för arbetet du lägger ned och har större möjlighet att få prata igenom dina förslag för att förbättra uppvärmningen och kostnaderna för dig och alla dina grannar. Arvodet bestäms på en stämma och ska inte vara för högt så att pengar motiverar dina beslut och ditt arbete. När du väl är med i styrelsen kan du få åtkomst till alla dokument rörande huset och kan komma med välgrundade förslag på förbättringar.

Lämna in förslag

Vill du inte eller kan inte vara delaktig i styrelsen ska du lämna in förslag på möten och stämmor. Hitta lösningar som du tror att föreningen kan vara intresserad av och försök att vara utförlig. Om du vill att de ska sätta upp solceller på taket ska du inte bara föreslå det, ta med fakta om hur mycket el som kan sparas och en estimerad kostnad för installationen och hur de påverkar alla boende.

Se över företagets databas

Många företag samlar på sig mängder av data som de i slutändan inte använder till mycket. Detta är naturligtvis inte bra, eftersom det i regel finns massor av bra och nyttig information att använda. Faktum är att det ju är just detta som är poängen med en databas: att den används till något. Att bara samla på sig data utan något syfte är både meningslöst och resurskrävande.

Om du redan samlar ihop data på något sätt, antingen genom dokument eller kanske på något annat vis, så har du alla möjligheter att använda dig av denna information för att skapa affärsnytta. Det kan handla om att identifiera trender hos kunderna, något som man sedan kan utnyttja när man ska skapa kampanjer och liknande.

Det är skillnad på databas och databas

Det finns inte bara stora skillnader mellan verksamheter i olika branscher och vad det är för data de samlar upp och sparar. Det finns även skillnader mellan hur man får ut information från dessa databaser. Genom att ta hjälp av dataanalyskonsulter kan man snabbt komma igång och sätta upp en process som hjälper dig få fram rätt information från din databas. På så sätt kan du inte bara analysera informationen och på så sätt ta olika beslut, du kan även hitta möjligheter och upptäcka hot på helt nya sätt.

Genom att ha en välfungerande databas, där du kan få ut informationen på ett enkelt sätt, kan du snabbt förbättra din verksamhet och effektivisera dina arbetsprocesser. Med hjälp av denna data kan man ta fram olika nyckeltal som visar hur det går för verksamheten. Dessa ser olika ut beroende på vad det är just ditt företag sysslar med samt beroende på vad det är för data du samlar upp. Ta hjälp av duktiga specialistföretag för att strukturera upp ditt företags databaser redan idag!

Kommunikation – En viktig och nödvändig kostnad

Kommunikation

Något som inget företag klarar sig utan, så fort den första anställningen gått igenom, är verktyg för kommunikation inom verksamheten. Utan förmågan att kommunicera på ett vettigt sätt mellan de anställda och eventuella chefer för de olika avdelningarna, sätter man sig direkt i en position där resultaten lätt blir haltande eller oexakta.

En del ansvar och initiativtagande är självfallet bra att delegera vidare, i det fall det är möjligt, men då krävs ändå inledande information och att man inte lämnar alltför mycket åt slumpen, åtminstone inte innan man testat på en process en första gång.

Olika lösningar

Det finns olika exempel på vilka typer av kommunikation man kan använda sig utav inom olika sektorer och företag. Inom industrisektorn är det till exempel rent av fantastiskt med radiokåpor under arbeten där bullernivån är hög och resultaten blir lidande av att man annars inte kan tala med varandra under arbetet. Även om radiokåpor ofta är kostsamma, kan i detta fall den extra kostnaden vägas upp av ett bättre resultat, men även en tidsmässig aspekt för de olika momenten, om allt flyter smidigare.

Mobilen – En avgörande faktor

Mobiltelefonen är en sådan sak som sedan sin etablering underlättat oerhört för många företag världen över. Med dagens låga priser är det därför vanligt att många företag tar på sig att både köpa in och betala räkningen för telefoner som används i tjänsten för de anställda. De är kanske inte är ekonomiskt möjligt eller heller vettigt att göra så för varje enskild anställd på ett stort callcenter, eller för alla gruvarbetare som arbetar på LKAB, men för specifika anställningar väldigt värdefullt. Ju större mängd desto viktigare blir det dessutom att finna prisalternativ som är fördelaktiga. De gäller att hitta leverantörer som tillhandahåller vettiga priser och där man kan sänka taket för de kostnadsmarginaler som uppstår.

Värmekameror hittar energitjuvarna

Första steget inför en energibesparande åtgärd är att analysera dagsaktuell situation för att hitta de mest uppenbara åtgärderna. Ett steg i denna analys är att använda en värmekamera. Det dessa speciella värmekameror kan identifiera är bland annat vattenläckage, ventilationsproblem och överbelastningar som finns i el-systemet. Kamerorna kan även hitta kondensproblem samt fukt- och vattenskador. Detta beror på att material som är fuktigt har högre värmeledningsförmåga och för att torka upp krävs extra mycket energi.

Det handlar alltså inte bara om att hitta de klassiska ”energitjuvarna” som läckage utan värmekameran kan göra betydligt djupare analys än detta.

En av de stora fördelarna med att använda värmekameror för att hitta ”energitjuvarna” är att man kan använda den ”under drift”. Med andra ord behöver inte någon planering ske i förväg eller några apparater stängas av för att undersökningen ska kunna genomföras.

Denna form av undersökning brukar vanligtvis kallas för termofotografering eller byggnadstermofotografering. Ibland genomför man mätningar under byggandet av nya bostäder och lokaler men det är vanligare att man utför mätningarna på redan befintliga byggnader.