Energi och uppvärmning i bostadsrätten

Din bostadsrätt är din, men fastigheten och stammarna tillhör bostadsföreningen. Det innebär att du köper lägenheten med samma uppvärmning som resten av huset. Vad kan du göra för att påverka uppvärmningskostnader och metoder i bostadsrätten?

Räkna ut besparingar

Be att få titta på förbrukningen i bostadshuset. Det kan finnas mycket pengar att spara genom att uppmuntra grannarna att sänka värmen på elementen en grad. Majoriteten av bostadsrätter har vattenburen värme och i vanliga fall ingår värme och vatten i avgiften till föreningen. Det är därmed svårt att se vilka besparingar som går att göra om inte föreningen blir involverade. Med dagens och framtidens klimat borde alla föreningar vara intresserade av att hitta energibesparingar och få ned kostnad för uppvärmningen.

Bli en del av styrelsen

Det snabbare och mest effektiva sättet att påverka saker är att bli en del av styrelsen. Du får ett arvode som för arbetet du lägger ned och har större möjlighet att få prata igenom dina förslag för att förbättra uppvärmningen och kostnaderna för dig och alla dina grannar. Arvodet bestäms på en stämma och ska inte vara för högt så att pengar motiverar dina beslut och ditt arbete. När du väl är med i styrelsen kan du få åtkomst till alla dokument rörande huset och kan komma med välgrundade förslag på förbättringar.

Lämna in förslag

Vill du inte eller kan inte vara delaktig i styrelsen ska du lämna in förslag på möten och stämmor. Hitta lösningar som du tror att föreningen kan vara intresserad av och försök att vara utförlig. Om du vill att de ska sätta upp solceller på taket ska du inte bara föreslå det, ta med fakta om hur mycket el som kan sparas och en estimerad kostnad för installationen och hur de påverkar alla boende.

Uppgradering av arbetsplatsen och företagets lokaler

På många arbetsplatser så kan det finnas gammal utrustning i form av uråldrigt ventilationssystem eller liknande. Det är viktigt att man ser över sina system med jämna mellanrum och uppgraderar och optimerar den allt eftersom så man inte hamnar i ett läge där det kommer att kosta betydligt mer och en arbetsplats där det inte går att arbeta.

Använda sig av styr- och reglersystem

Genom att använda sig av ett styr- och reglersystem så får man en större kontroll över sin anläggning. Man kan då justera och styra över den ventilation som installerats i företagets lokaler. Detta kommer mest troligt att man kan sänka sina energikostnader då man ser var det behövs förändringar och justera det till den nivå som är behövlig för just den delen i lokalerna. Dagens miljötänk innebär att vi tittar på olika energialternativ och försöker att förbättra de system som man idag har installerade på sina arbetsplatser.

Automation av olika system

Man får också en bättre kontroll på hur systemen fungerar och kan åtgärda problem mycket snabbar än vad som gjorts tidigare. Automation av system som ventilation och VVS gör att man kan optimera system betydligt bättre och enklare än med ett system som är föråldrat. Det kan även gå att förbättra och komplettera äldre system med integration av nya system. Ur ekonomisk synvinkel så är detta mycket bättre då man får ett effektivare system att arbeta med som inte tar så många mantimmar till förfogande.

Enkel och effektiv marknadsföring

Du vill marknadsföra ditt företa för så lite pengar som möjligt, med så stor genomslagskraft som möjligt. Låter omöjligt, eller hur? Nonsens! Det finns flera smarta och billiga knep du kan ta till för enkel och effektiv marknadsföring.

Ge bort kläder

Tryck upp snygga profilkläder med din logga eller slogan på. Inkludera även kontaktnummer eller mail någonstans på plagget. Ge bort kläderna till nöjda kunder, kompensation när en kund framstår som onöjd och skicka till leverantörer. De kommer att använda plaggen hemma, det kanske blir en träningströja eller en jacka som passar bra när det är dags för trädgårdsarbete på hösten. Kläderna används länge och din logga kommer att synas långt utanför din grupp med lojala kunder. Ett effektiv sätt att sprida ditt budskap om och om igen, fast du betalar bara en gång. Samma princip gäller även mindre saker som pennor, usb-stickor och väskor.

Kundservice

Idag är det viktigare än någonsin att dina kunder är helt nöjda med din produkter eller tjänst. Ett dåligt rykte sprids snabbt, folk är bättre på att klaga till varandra än att rekommendera någon. När du väl har fått ett gott rykte vet du att du är på rätt spår, människor har börjat prata om dig och ditt företag. Se till att varje kund får förstklassig service så kommer de att rekommendera dig till sina vänner och arbetskamrater. God kundservice sker samtidigt som du tar emot en order, den typen av marknadsföring är i princip inräknad i dina dagliga kostnader så du behöver inte betala mer för nå ut.

Var engagerad online

Att ta ett aktivt deltagande i social media och liknande är ett sätt att skapa direkt kontakt med både existerande och potentiella kunder. Genom att vara tillmötesgående, artig och aktiv kan man skapa bättre kundrelationer och ett gott rykte. Tänk noga på vilka sorters nyckelord som du vill ha sammankopplade med företaget och dess relation till kunder och omvärlden och agera därefter. Att ha en person på företaget vars jobb det är att hantera de sociala medierna är ofta en god idé. Se bara till att personen i fråga är väl insatt i företagets verksamhet på alla möjliga nivåer och bra koll på dess värderingar.

Se över företagets uppvärmning och ventilation

För ett företag så finns det alltid ställen att se över för att sänka kostnader. Genom att se över företagets uppvärmning och ventilation och justerar dessa så kan man inte bara förbättra inomhusmiljön utan även spara pengar.

Ventilation

Då det många gånger kan vara stora system i fabriker och industrier så är det viktigt att man regelbundet får en översyn av dessa. Inlandsluft är ett företag i mellersta Norrland som arbetar med ventilation i Örnsköldsvik. Genom att titta över den ventilation som finns i lokalerna, att minska drifttider kan vara ett sätt att spara pengar. Nu blir det även bättre inomhusmiljö för de anställda vilket också är en positiv del i det hela.

Uppvärmning

Det går inte att ha det för varmt, likaväl som man inte vill ha det för kallt i olika lokaler. Kontor som kan temperaturer mellan 20 till 22 grader vara lämpligt. Genom att kolla upp och kanske sänka inomhustemperaturen så kan kilowattimmar sparas och därmed blir det mer ekonomiskt. Genom bra system kan man regelbundet utläsa och få statistik på hur systemet fungerar.

Utveckling och moderna system

Som med det mesta så utvecklas både värme- och ventilationssystem till att bli effektivare och mer ekonomiska. Om ni som företag har ett ålderdomligt värmesystem och fläktsystem som har varit med länge så kan det vara ekonomiskt att byta ut hela systemen. Allt för att få det mest effektiva ur både värme och luftsystemen.

Energi- och kostnadseffektivt med stambyte

Ett stambyte är ett väldigt omfattade renoveringsprojekt som både görs av privatpersoner och bostadsföreningar. Som vilket annat omfattande projekt är detta också väldigt kostsamt, men beroende på omständigheterna kan det både vara mer kostsamt och mindre energieffektivt att inte göra stambytet.

Stammarna i ett hus inkluderar ledningar för el, vatten och värme. Som allting annat i en byggnad har dessa ledningar en livslängd. När den förväntade livslängden håller på att gå ut kan man ofta behöva räkna med ett eller annat problem framöver.

Anledningen till varför detta är kostsamt är ju för att man behöver öppna upp väggar, tak eller golv för att komma åt ledningarna, vilket kräver en hel del arbetstid och gör rum mer eller mindre obrukbar under tiden. När detta gäller något som en kontorslokal betyder det även problem för den verksamhet som pågår i den.

Ju större byggnad desto större blir även hela projektet att byta stammar. När företag behöver ta beslutet att göra ett stambyte använder de sig även ofta av konsulter som Frakka för att undersöka omständigheterna och ta fram den mest lämpliga planen för projektet.

När det kommer till kostnadseffektiviteten av ett stambyte tittar man långsiktigt på många år framöver. Som en eller flera stammar börjar närma sig slutet på den estimerade livslängden måste man nämligen börja räkna på eventuella kostnader som uppstår på grund av detta. Dessa kostnader kan snabbt stiga på relativt kort tid om man inte tar itu med problemet, och att konstant fixa mindre på problem på många olika håll är inte en situation någon vill finna sig i.

Energieffektiviteten av ett stambyte kommer ofta från det faktum att man byter ut äldre installationer som inte bara tappat effektivitet på grund av ålder utan även också varit mindre energieffektiv i grunden då de baserats på äldre teknologi och tekniker.

Dra ned på energiutgifterna med solljus

Belysning är något väldigt viktigt att tänka på i alla typer av arbetsmiljöer. Som vi arbetar förlitar vi oss ofta på artificiellt ljus i form av lysrör och glödlampor, fastän det för många är dagtid och solen lyser upp allt utanför under arbetstiden. Det finns dock sätt att undvika mycket av energiförbrukningen och utgifterna där till när det kommer till just detta, och lösningen är att helt enkelt använda sig av solljuset.

Det svenska företaget Parans har utvecklat ett system för att fånga in solljus och med fiberoptik sprida detta ljus genom byggnader. Så trots att solen inte skiner direkt in i varje rum genom fönstret kan man på detta vis slippa förlita sig på artificiell belysning stora delar av året. Och detta går att göra även i höghus där ljuset som samlats på taket kan spridas ända ned till bottenvåningen utan att tappa varken ljuskvalitet eller styrka. Detta ljus kan man sedan få som punktljus, genom större ljusschakt i takets mitt eller i takets utkant som sedan sprider sig längst väggarna. Olika rum har så klart olika behov och denna valmöjligheter ger en mer flexibel lösning.

Som nämnt ovan betyder ju detta att man kan skära ned på kostnaderna av att belysa en arbetsplats med elektricitet, men fördelarna med naturligt solljus går bortom endast detta. Till att börja med finns det tydliga tecken på korrelation mellan solljus och produktivitet, som går att läsa mer om på sajten Eco-Business. Och fördelarna blir vara ännu större när man även inser att detta kan förhindra en massa koldioxidutsläpp då man inte behöver förlita sig på elektricitet.

Det behöver ju heller inte påpekas att utgiften för el till belysning för ett företag går uppåt ju större företaget är. Men i det långa loppet är det inte bara stora företag som tjänar på att titta på möjligheten att använda sig av solljus. Med tanke på att mindre företag ofta arbetar med mindre marginaler är även mindre utgifter värt att dra ned på i det långa loppet. Detta blir ju pengar som sedan kan användas till annat som skapar affärsnytta på ett sätt eller annat.

Detta betyder alltså inte bara drar man ned på vissa utgifter, man kan även få mer produktiva medarbetare och bli ett grönare företag på köpet. Allt som allt är detta något varje företag bör eftersträva då det gynnar både dem själv, de anställda och miljön.

Att byta fönster

Att byta fönster ger många fördelar för ditt hus. Ett modernt fönster ger en helt annan isolering och därmed lägre energikostnader, det får huset att se “nytt” ut och samtidigt hittar du och kan åtgärda de röt- och mögelskador som är vanliga kring fönster.

Kan man renovera de fönster som redan finns eller ska man byta ut.  Mycket är ju beroende på hur många fönster det är frågan om.  Räkna alltid på jobbet vad som är mest lönsamt. Ta kontakt med ett företag som kan detta med fönsterrenovering för att räkna på detta.

Om det inte är fråga om allt för många fönster så kan du med lite hjälp från en god vän byta ut dessa fönster, här följer i korta drag de moment som görs vid ett fönsterbyte:

Så här tar du bort ditt gamla fönster

 • Ta bort fönsterfodren med hammare och stämjärn, både in- och utvändigt.
 • Lyft försiktigt av det gamla fönstret från gångjärnen, så att det inte blir skador på väggarna.
 • Skruva lös skruvarna i fönsterkarmarna och såga sedan itu med ett spår mitt på karmbräda. På så sätt blir det lättare att få loss fönsterkarmen.
 • Bryt sedan bort fönsterkarmen med ett bräckjärn.

Montering av det nya fönstret

 • Lyft ur själva rutorna och sätt in den nya fönsterkarmen i väggens hål. Sätt in två kilar uppe och två nere för att fästa fönstret. Använd vattenpass för att justera så att fönstret kommer fullständigt vågrätt.
 • Kontrollera att fönsterkarmens hörn är i räta vinklar, antingen med en vinkelhake eller genom att de diagonala måtten är exakt lika.
 • Nu sätter du distansklossar, två på varje långsida, några centimeter från hörnet.
 • Inför den slutgiltiga fastsättningen borrar du intill kilarna.
 • Skruva fast med karmskruv. Den har en gänga utanpå och en genomgående stålskruv. Använd elektrisk skruvdragare för bästa resultat.
 • Sätt in själva fönstren. Prova att de hänger rätt och att de går att öppna utan problem. Det kärvar säkerligen någonstans, så här får små justeringar göras.
 • Dreva runt fönstret med mineralull så att alla springor tätas. Men tryck inte ihop för hårt, då blir isoleringen sämre och karmen kan böja sig. Det kan också tätas med fogskum för att få det tätt.

Har man inte kunskapen eller att det är många fönster som ska bytas eller renoveras så kan det vara värt att anlita någon för arbetet med detta. Det finns ju möjligheten att utnyttja ROT-avdraget, med hjälp av det kan du anlita en professionell snickare till en rimlig kostnad och samtidigt vara säker på att fönstren blir yrkesmässigt monterade.

Ordna ett föredrag åt dina anställda

föredrag-inför-publik

Tänker du hyra in en föredragshållare för att få nya kunskaper inom ett särskilt område – eller kanske tänker du hålla i föredraget själv? Även om du kan ditt ämne och är trygg i dig själv är det en utmaning som du bör förbereda noggrant.

Här är några saker att tänka på:

 • Det är roligt att hålla föredrag. Intala dig det och att det här är en chans att visa hur skicklig du är både i ditt ämne och på att tala inför publik.
 • Le. När du ler ser du lugn och avslappnad ut och ger ett säkert intryck.
 • Vi blir alla nervösa. De rutinerade föredragshållarna blir också det, men de har lärt sig att hålla ordning på nerverna så att vi inte ser det. Beteenden som visar att du är nervös är till exempel att du fingrar på din penna, gnuggar dig på näsan, eller gör andra rörelser om och om igen. Försök upptäcka vilka gester du gör så att du kan träna bort dem.
 • Trettio sekunder. Det är vad du har på dig för att få publikens intresse. Det är därför viktigt att du har en bra inledning: något roligt, intressant eller provocerande. Börja med att viska eller gör tvärtom och starta med kraftig röst.
 • Det är bara du som vet exakt vad föredraget är menat att handla om. Om du därför glömmer någon detalj eller ibland avviker från manuset så gör det ingenting om ingen märker det.
 • Gör ditt framträdande personligt. Ge exempel på egna misstag, oväntade succéer och tråkiga händelser som väcker känslor och igenkännande från din publik.
 • Sluta som du började. Det vill säga knyt ihop säcken genom att upprepa delar av det du sa när du inledde föredraget. Det här är ett retoriskt knep som både är snyggt och ger en bra avslutning på ditt tal.
 • Be någon ge dig tips om vad du behöver rätta till. Många av oss säger alldeles för ofta ‘precis’, ‘liksom’ och ‘ööh’, vilket kan dra ner intrycket av det föredrag som annars har så intressant innehåll.
 • Träna. Som med allt annat är träning det helt avgörande för att du ska bli bra. Du kommer att göra mindre lyckade framträdanden ibland, men för varje gång får du mer erfarenhet och ganska snart kommer du märka att du ser fram emot att hålla föredrag – eftersom det går bra.

Det här är några ord på vägen, mer om retorikens betydelse kan du hitta på Populärhistoria.se . Vill du ha utbildning för att bli en bättre talare eller helt enkelt hyra in en föredragshållare, så kan det vara värt att efterfråga mer professionell hjälp. exempelvis Magnus Josephson som är en av flera som specialiserat sig inom området.

Att anlita någon som är expert inom något område kan ge oerhört mycket för de som kommer att lyssna på föredraget. Som företag så kan det vara viktigt att få lära sig och vidareutbilda sig inom sitt område. Det ger ett mervärde för företaget om de anställda får relevant utbildning genom en fördragshållare som verkligen lär ut något.

Hjälp till företagare i alla skeden

shutterstock_157844396

Som företagare är man nog väl medveten om att man kan inte göra allt eller lösa alla situationer på egen hand. Det finns många tillfällen där man måste förlita sig på andra, detta kan vara något så enkelt som att anlita en leverantör för de produkter man säljer till en marknadsföringsfirma som ser till att man når ut till en målgrupp.

Starta eget

När det gäller att först starta sin verksamhet finns det många som undrar över hur man bäst finansierar detta. Som tur är behöver inte alla affärsidéer en stor summa pengar för att komma igång med, men det finns tillfällen då finansieringen kan bli något man måste lösa. Det finns aktörer som kan hjälpa en med allt från lån till bidrag för just dessa fall.

Driva företag

Majoriteten av den hjälp man kan vara i behov av kommer dock vara under tiden då man verkligen driver företaget. Många gånger kommer ens behov vara väldigt specifika och situationsberoende, det finns således ingen enskild plats man kan vända sig till för att få tag på absolut allt. Men det finns ändå riktigt bra informationskällor där man kan läsa allmänt om att driva eget företag och hitta både tips och nyheter som kan vara värdefulla för företagare att veta.

Avsluta företag

Det finns lika många anledningar till att avsluta ett företag som det finns att starta ett, men man står i båda fallen ofta inför samma problem. Har man arbetat som enskild näringsidkare är det inte mycket mer som behövs än att man avregistrerar företaget, men det blir genast mer komplicerat när saker som aktier också är med i bilden. För att göra dessa processer enklare finns det dock företag som erbjuder väldigt specifika och praktiska tjänster som kan spara en väldigt mycket tid. Ingen vill trots allt dra ut onödigt länge på tiden när det gäller att helt enkelt lägga ned verksamheten, ju snabbare detta kan göras desto bättre.

Strömsnål elektronik

strömsnål laptop

Elektronik är underbart och har möjliggjort saker som man annars aldrig ens skulle kunnat drömma om, men det finns ett problem. För även om elektroniken möjliggör många typer av arbetseffektivisering, kommunikation och underhållning så drar det även mycket energi. Som tur var går det att dra ner på denna energikonsumtionen genom att helt enkelt välja att köpa rätt, energisnåla produkter.

Dator

Det viktigaste när man väljer dator är att inte välja en dator med mer kraft än vad man behöver. Om man bara skall ha något att surfa på internet med så räcker så gott som alltid att man skaffar inte en enklare stationär dator eller en strömsnål laptop. Skillnaden i energikonsumtion mellan en strömsnål laptop och en superstark stationär dator är nämligen otroligt stor. Värstingdatorn kan dra hela 1166% mer ström än vad en strömsnål laptop gör.

En laptop har dessutom många andra fördelar i form av portabilitet. Då datorn är så strömsnål går det till och med att ladda datorn i bilens cigarettuttag. Kablar för detta finns på många sajter som säljer tillbehör.

TV

Förr fanns det väldigt många olika tv-typer på marknaden, men bara en som var riktigt strömsnål. Idag är som tur var bara den mest strömsnåla varianten kvar, LED-tv. Dessa är många gånger mer strömsnåla än motsvarande plasma skärmar var för bara några år sedan.  Utöver att välja en LED-tv bör man även se till att ställa ner skärmens ljusstyrka då högre ljusstyrka även betyder en större elräkning.