Dra ned på energiutgifterna med solljus

Belysning är något väldigt viktigt att tänka på i alla typer av arbetsmiljöer. Som vi arbetar förlitar vi oss ofta på artificiellt ljus i form av lysrör och glödlampor, fastän det för många är dagtid och solen lyser upp allt utanför under arbetstiden. Det finns dock sätt att undvika mycket av energiförbrukningen och utgifterna där till när det kommer till just detta, och lösningen är att helt enkelt använda sig av solljuset.

Det svenska företaget Parans har utvecklat ett system för att fånga in solljus och med fiberoptik sprida detta ljus genom byggnader. Så trots att solen inte skiner direkt in i varje rum genom fönstret kan man på detta vis slippa förlita sig på artificiell belysning stora delar av året. Och detta går att göra även i höghus där ljuset som samlats på taket kan spridas ända ned till bottenvåningen utan att tappa varken ljuskvalitet eller styrka. Detta ljus kan man sedan få som punktljus, genom större ljusschakt i takets mitt eller i takets utkant som sedan sprider sig längst väggarna. Olika rum har så klart olika behov och denna valmöjligheter ger en mer flexibel lösning.

Som nämnt ovan betyder ju detta att man kan skära ned på kostnaderna av att belysa en arbetsplats med elektricitet, men fördelarna med naturligt solljus går bortom endast detta. Till att börja med finns det tydliga tecken på korrelation mellan solljus och produktivitet, som går att läsa mer om på sajten Eco-Business. Och fördelarna blir vara ännu större när man även inser att detta kan förhindra en massa koldioxidutsläpp då man inte behöver förlita sig på elektricitet.

Det behöver ju heller inte påpekas att utgiften för el till belysning för ett företag går uppåt ju större företaget är. Men i det långa loppet är det inte bara stora företag som tjänar på att titta på möjligheten att använda sig av solljus. Med tanke på att mindre företag ofta arbetar med mindre marginaler är även mindre utgifter värt att dra ned på i det långa loppet. Detta blir ju pengar som sedan kan användas till annat som skapar affärsnytta på ett sätt eller annat.

Detta betyder alltså inte bara drar man ned på vissa utgifter, man kan även få mer produktiva medarbetare och bli ett grönare företag på köpet. Allt som allt är detta något varje företag bör eftersträva då det gynnar både dem själv, de anställda och miljön.