Energi- och kostnadseffektivt med stambyte

Ett stambyte är ett väldigt omfattade renoveringsprojekt som både görs av privatpersoner och bostadsföreningar. Som vilket annat omfattande projekt är detta också väldigt kostsamt, men beroende på omständigheterna kan det både vara mer kostsamt och mindre energieffektivt att inte göra stambytet.

Stammarna i ett hus inkluderar ledningar för el, vatten och värme. Som allting annat i en byggnad har dessa ledningar en livslängd. När den förväntade livslängden håller på att gå ut kan man ofta behöva räkna med ett eller annat problem framöver.

Anledningen till varför detta är kostsamt är ju för att man behöver öppna upp väggar, tak eller golv för att komma åt ledningarna, vilket kräver en hel del arbetstid och gör rum mer eller mindre obrukbar under tiden. När detta gäller något som en kontorslokal betyder det även problem för den verksamhet som pågår i den.

Ju större byggnad desto större blir även hela projektet att byta stammar. När företag behöver ta beslutet att göra ett stambyte använder de sig även ofta av konsulter som Frakka för att undersöka omständigheterna och ta fram den mest lämpliga planen för projektet.

När det kommer till kostnadseffektiviteten av ett stambyte tittar man långsiktigt på många år framöver. Som en eller flera stammar börjar närma sig slutet på den estimerade livslängden måste man nämligen börja räkna på eventuella kostnader som uppstår på grund av detta. Dessa kostnader kan snabbt stiga på relativt kort tid om man inte tar itu med problemet, och att konstant fixa mindre på problem på många olika håll är inte en situation någon vill finna sig i.

Energieffektiviteten av ett stambyte kommer ofta från det faktum att man byter ut äldre installationer som inte bara tappat effektivitet på grund av ålder utan även också varit mindre energieffektiv i grunden då de baserats på äldre teknologi och tekniker.