Energi och uppvärmning i bostadsrätten

Din bostadsrätt är din, men fastigheten och stammarna tillhör bostadsföreningen. Det innebär att du köper lägenheten med samma uppvärmning som resten av huset. Vad kan du göra för att påverka uppvärmningskostnader och metoder i bostadsrätten?

Räkna ut besparingar

Be att få titta på förbrukningen i bostadshuset. Det kan finnas mycket pengar att spara genom att uppmuntra grannarna att sänka värmen på elementen en grad. Majoriteten av bostadsrätter har vattenburen värme och i vanliga fall ingår värme och vatten i avgiften till föreningen. Det är därmed svårt att se vilka besparingar som går att göra om inte föreningen blir involverade. Med dagens och framtidens klimat borde alla föreningar vara intresserade av att hitta energibesparingar och få ned kostnad för uppvärmningen.

Bli en del av styrelsen

Det snabbare och mest effektiva sättet att påverka saker är att bli en del av styrelsen. Du får ett arvode som för arbetet du lägger ned och har större möjlighet att få prata igenom dina förslag för att förbättra uppvärmningen och kostnaderna för dig och alla dina grannar. Arvodet bestäms på en stämma och ska inte vara för högt så att pengar motiverar dina beslut och ditt arbete. När du väl är med i styrelsen kan du få åtkomst till alla dokument rörande huset och kan komma med välgrundade förslag på förbättringar.

Lämna in förslag

Vill du inte eller kan inte vara delaktig i styrelsen ska du lämna in förslag på möten och stämmor. Hitta lösningar som du tror att föreningen kan vara intresserad av och försök att vara utförlig. Om du vill att de ska sätta upp solceller på taket ska du inte bara föreslå det, ta med fakta om hur mycket el som kan sparas och en estimerad kostnad för installationen och hur de påverkar alla boende.