Kommunikation – En viktig och nödvändig kostnad

Kommunikation

Något som inget företag klarar sig utan, så fort den första anställningen gått igenom, är verktyg för kommunikation inom verksamheten. Utan förmågan att kommunicera på ett vettigt sätt mellan de anställda och eventuella chefer för de olika avdelningarna, sätter man sig direkt i en position där resultaten lätt blir haltande eller oexakta.

En del ansvar och initiativtagande är självfallet bra att delegera vidare, i det fall det är möjligt, men då krävs ändå inledande information och att man inte lämnar alltför mycket åt slumpen, åtminstone inte innan man testat på en process en första gång.

Olika lösningar

Det finns olika exempel på vilka typer av kommunikation man kan använda sig utav inom olika sektorer och företag. Inom industrisektorn är det till exempel rent av fantastiskt med radiokåpor under arbeten där bullernivån är hög och resultaten blir lidande av att man annars inte kan tala med varandra under arbetet. Även om radiokåpor ofta är kostsamma, kan i detta fall den extra kostnaden vägas upp av ett bättre resultat, men även en tidsmässig aspekt för de olika momenten, om allt flyter smidigare.

Mobilen – En avgörande faktor

Mobiltelefonen är en sådan sak som sedan sin etablering underlättat oerhört för många företag världen över. Med dagens låga priser är det därför vanligt att många företag tar på sig att både köpa in och betala räkningen för telefoner som används i tjänsten för de anställda. De är kanske inte är ekonomiskt möjligt eller heller vettigt att göra så för varje enskild anställd på ett stort callcenter, eller för alla gruvarbetare som arbetar på LKAB, men för specifika anställningar väldigt värdefullt. Ju större mängd desto viktigare blir det dessutom att finna prisalternativ som är fördelaktiga. De gäller att hitta leverantörer som tillhandahåller vettiga priser och där man kan sänka taket för de kostnadsmarginaler som uppstår.