Produktionseffektivisering

svetsar

Inom produktionseffektivisering så handlar det inte om att effektivisera utnyttjandet av energin. Även maskinernas potential och arbetarnas tid måste tas in i beräkningarna gällande hur effektivt produktionsarbetet är.

Effektivisering och OEE

Ett vanligt sätt att räkna på effektivitet inom produktion är att använda sig av OEE. OEE eller TAK som de ibland kallas på svenska står för Overall Equipment Effectiveness eller Tillgänglighet Anläggningsutbyte och Kvalitetsutbyte. Förenklat är detta en typ av matematisk modell där många olika variablar kommer ihop för att ge ett värde som kan visa på hur väl man utnyttjar en produktionslinjes teoretiska kapacitet. Med all statistik som man dessutom samlar in för att kunna göra denna beräkning får man dessutom en bra möjlighet att se var det finns problem i processen. För att samla in och sammanställa all denna statistiken använder man sig oftast av någon form av OEE-plattform.

Ett företag som precis har påbörjat en sådan investering är svenska Mastec som har fabriker både i Sverige och i Kina. De har dessutom valt att använda samma system i alla sina fabriker och samla in informationen centralt för en ännu bättre överblick över hur allt fungerar.

Energi och miljöpåverkan

Att effektivisering produktionen har ofta i sin tur även en positiv inverkan på energiförbrukningen då detta kan leda till att produktionen inte behöver vara i gång lika många timmar för att producera samma mängd varor. Andra sätt som företag kan effektivisera och på så sätt spara både pengar och på miljön är bland annat att förbättra transportförutsättningarna. Att minska på förpackningarna är ett testat och effektivt sätt att kunna frakta fler produkter på mindre yta och på så sätt spara både pengar och miljö.