Varför ska företag energieffektivisera?

Att energieffektivisera är för vissa företag en självklarhet medan andra ser det som onödig utgift som inte genererar tillräcklig besparing för att vara lönsam. Men det är viktigt att se på helheten och se de olika vinsterna med effektiviseringen.

Att göra en investering på 100.000kr kan självklart upplevas som mycket stor investering. Om inte någon grundlig analys har genomförts i förväg kan även det upplevas som ”en chansning” att göra energibesparingen. Men det är just analysen som ska avgöra om investeringen är lönsam eller inte i längden och hur många år det tar innan den har betalat av sig. Med andra ord kan det vara mycket lönsamt att göra denna investering men det krävs grundlig planering och analys innan för att se vad man ska göra för att maximera effekten.

Den andra fördelen är att man gör investeringar som gynnar miljön. Detta bör då inte enbart ses som någon ”etiskt fördelaktigt” utan även något som gynnar synen på företaget i längden både från arbetstagarna och kunderna. Att bygga varumärke och image handlar ju mer än om att bara synas på reklampelare och i Tv-reklam. Det handlar även om att visa i praktiken att man står för en energibesparande och naturbesparande strategi.