Värmekameror hittar energitjuvarna

Första steget inför en energibesparande åtgärd är att analysera dagsaktuell situation för att hitta de mest uppenbara åtgärderna. Ett steg i denna analys är att använda en värmekamera. Det dessa speciella värmekameror kan identifiera är bland annat vattenläckage, ventilationsproblem och överbelastningar som finns i el-systemet. Kamerorna kan även hitta kondensproblem samt fukt- och vattenskador. Detta beror på att material som är fuktigt har högre värmeledningsförmåga och för att torka upp krävs extra mycket energi.

Det handlar alltså inte bara om att hitta de klassiska ”energitjuvarna” som läckage utan värmekameran kan göra betydligt djupare analys än detta.

En av de stora fördelarna med att använda värmekameror för att hitta ”energitjuvarna” är att man kan använda den ”under drift”. Med andra ord behöver inte någon planering ske i förväg eller några apparater stängas av för att undersökningen ska kunna genomföras.

Denna form av undersökning brukar vanligtvis kallas för termofotografering eller byggnadstermofotografering. Ibland genomför man mätningar under byggandet av nya bostäder och lokaler men det är vanligare att man utför mätningarna på redan befintliga byggnader.